Zadzwoń: +48 606 715 743

Czym jest gabinet MK-ULTRATERAPIE?

Gabinet MK-ULTRATERAPIE Monika Kania został stworzony z myślą o dzieciach z różnymi rodzajami dysfunkcji w zakresie rozwoju psychoruchowego, czyli specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również dla dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Program terapii opracowywany jest indywidualnie dla każdego pacjenta/klienta/uczestnika, uwzględniając charakter deficytu, indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania.

Zapraszam do kontaktu, wspólnie ustalimy formę pomocy i intensywność spotkań w zależności od trudności z jakimi zmaga się dziecko. Można do stymulacji rozwoju dziecka podejść holistycznie i wspierać wielokierunkowo.

Jeśli nie odbieram telefonu, to całkiem możliwe, że prowadzę zajęcia. Na pewno odzwonię.

Mam w ręku doświadczenie i odpowiednie narzędzia, chcę pomóc w rozwijaniu skrzydeł każdemu, kto tego potrzebuje.

Zalety indywidualnej terapii

Otwiera umysł

Pobudza kreatywność

Pomaga obrać kierunek rozwoju

Gwarantuje przyjazną atmosferę

Przyspiesza uczenie

Gwarantuje sukces na miarę możliwości

Stosowane formy pomocy

Neuromodulacja – EEG Biofeedback – Neuroterapia

to nowoczesna metoda neuroterapii jest skuteczną metodą treningową, wykorzystującą warunkowanie instrumentalne i plastyczne możliwości mózgu do tworzenia nowych połaczeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

Rewalidacja indywidualna

jest podstawową formą specjalistycznej pomocy dzieciom z upośledzeniem umysłowym, które mają trudności w opanowaniu materiału nauczania, nawiązywaniu relacji i funkcjonowaniu społecznym.

Terapia pedagogiczna

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to specjalistyczne działania, które mają pomóc dzieciom z ryzyka dysleksji i już zdiagnozowanym.